Bolidengruvans historia

Bolidengruvan är den gruva som skapade tätorten Boliden. Det var nämligen i denna gruva som man hittade både guld och koppar och det blev därför en gruva som genererade flera jobb under tiden den var i bruk. Idag är gruvan dessvärre inte i bruk längre och har inte varit i bruk sedan 1967.Bolidengruvan

Det var efter att det skett flera års prospektering i Norrland som man under 1920-talet hittade ett värdefullt malm område i det sulfidalmsrika område som bildar hela Skelleftefältet. Det var under år 1924 som en änka valde att sälja fågelmyren till ett företag som genast började bryta malm i ett dagbrott. Det var detta företag som kom till att bli det välkända och stora gruvbolaget Boliden AB.

Efter en tid så började man att gå över till underjordsbrytning och använde sig då av metoden takbrytning med igensättning vilket man tyckt fungerade alldeles utmärkt.

Malmen som fanns i Bolidengruvan blev känt för sin väldigt höga guldhalt. Sammanlagt så var det 128 ton guld som producerades i gruvan och de utvann omkring 15 gram guld ur varje ton malm de hittade. Det lades alltså ner mängder med tid för att utvinna allt de guld som gruvan erbjöd, men visst tjänade dem på det. Boliden AB tjänade väldigt mycket.

Men gruvan har inte erbjudit enbart guld utan man har även funnit annan metall där och väldigt mycket arsenik som till sin början enbart lagrades innan dem kom på att de kunde skapa impregneringsmedel utav det. Då kom även arseniken till nytta.

Bolidengruvan har bidragit med mycket och var på orden guld värd under hela sin tid. Gruvan är som sagt inte längre i drift men andra gruvor på Skelleftefältet är. Exempel på gruvor där ifrån som fortfarande är i bruk är gruvan vid namn Renströmsgruvan som är en av de djupaste gruvorna i Sverige.