Kosten

I konditionssporter och muskelsporter pratas det ofta om att välja rätt kost. Att kosten är en del av träningen och att det är helt avgörande för hur kroppen kan ta till sig träningen. Men även de som spelar golf på hög nivå planerar vad, och när, de äter. Däremot varnar Svenska Golfförbundet sina medlemmar för att äta kosttillskott. Detta med tanke på att vissa av dessa produkter kan ge utslag vid dopningskontroller. Man bör i dessa fall vara extremt noga med att kontrollera de olika produkternas innehållsförteckning.

Kolhydrater är grunden

Golf är en lågintensiv sport där den genomsnittliga tiden en runda tar är 220-250 minuter. Det innebär en längre promenad på inte sällan 9 000–10 000 meter. Även om själva slagen kan klassas som högintensiva så är det främst lågintensiv träning.

I grunden bör kosten ha en stor mängd kolhydrater. Det är långsiktigt bränsle för kroppen och eftersom ett pass är under så lång tid kan tillförsel av kolhydrater behöver ske kontinuerligt. Orsaken är att blodsockerhalten bör hållas på en jämn nivå för att koncentrationen ska hållas på topp.

Börja med en rejäl måltid 3-4 timmar innan rundan ska spelas. Därmed får kroppen tid på sig att ta till sig näringen. En rekommendation är att måltiden ska bestå av 40 % kolhydrater, 20 % fett samt resterande protein. Däremot är det alltid individuellt vad kroppen behöver så man får helt enkelt prova sig fram lite för att hitta bäst alternativet.

När det sedan bara är ungefär en timme kvar till rundan kan första ”påfyllningen” ske av kolhydrater. Kom även ihåg att dricka och att mängden här är helt beroende på väderlek och individuella behov.

/ Glöm inte kosten – Det är en av nycklarna till framgång

Tillägg: Det är skillnad på hälsokost och kosttillskott. Under Frågor & Svar på Golfförbundets hemsida är det kosttillskott som de kommenterar. Hälsokost är ett brett område med allt från vegetariska livsmedel och ekologiskt smink till viktminskningsprodukter. Företag som säljer hälsokost brukar däremot ofta ha kosttillskott i sitt utbud.  Däremot är det vanligt att man enbart tar in produkter som inte finns i gråzonen för dopningspreparat. I en presentation av ett större svenskt företag på marknaden nämns exempelvis att de enbart har produkter som är ”kontrollerade för bland annat förbjudna eller dopningsklassade ämnen”. Men kom ihåg att du har ansvaret – inte återförsäljarna av produkterna.